Poradnictwo zawodowe i psychospołeczne!

W dniu 13 luty 2017 roku w godzinach od 15.00 do 20.00 odbędą się spotkania w ramach realizowanego projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno -zawodowej w obszarze pomocy społecznej”.

Dodatkowe potrzeby szkoleniowe można na bieżąco składać u pracowników Projektu w godzinach otwarcia Ośrodka, a także mailowo: mops@um.strumien.pl

Serdecznie zapraszamy!