Można składać wnioski o dodatek węglowy w Urzędzie Miejskim w Strumieniu

Dodatek węglowy to jednorazowe i bezzwrotne wsparcie w wysokości 3 tys. zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.

Wnioski można składać:

  • w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Strumieniu (parter, pok. nr 1), w godzinach pracy urzędu, najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 r.

lub

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego elektronicznie, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Więcej szczegółów na stronie Urzędu Miejskiego w Strumieniu.