Informacja o kwotach przeznaczonych na realizację usług

Informacja o kwotach przeznaczonych na realizację usług w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. “Usługi opiekuńcze w Gminie Strumień”.

Informacja