Informacja na temat wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy

Informujemy, iż dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego jest dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu i tam też musi być złożony. Opracowany on jest w wersji dwujęzycznej. Wniosek może być złożony na rzecz dzieci przez rodziców, przedstawiciela ustawowego, opiekuna tymczasowego ustanowionego przez polski sąd oraz przez osobę sprawującą faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Informujemy jednocześnie, iż wnioski w sprawie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy składane mogą być także u pracowników socjalnych także we filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu znajdujących się w ośrodkach zdrowia w Pruchnej oraz Drogomyślu.

Bardzo ważne: możliwość złożenia wniosku mają tylko te osoby, które przekroczyły bezpośrednio granicę polsko – ukraińską od 24 lutego 2022 r. oraz uzyskały w Urzędzie Gminy Strumień numer PESEL.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego
Oświadczenie po polsku i ukraińsku
Klauzula informacyjna dla uchodźców po polsku
Klauzula informacyjna dla uchodźców po ukraińsku