40 zł” za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – WAŻNE ZMIANY!

40 zł” za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – WAŻNE ZMIANY!

                Z dniem 1 lipca 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r.
o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 poz. 1383), w związku
z tym wnioskodawcy powinni zwrócić uwagę na następujące informacje:

 – Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa wyżej pozostawia się bez rozpoznania;

– Wniosek o świadczenie pieniężne, obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli do dnia 01.07.2022 r.), składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.

Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania.

Źródło: https://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/prezydent-podpisal-nowele-ustawy-o-pomocy-obywatelom-ukrainy,56322