Zajęcia dla opiekunów faktycznych w ramach Projektu “Usługi społeczne w gminie Strumień”!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu serdecznie zaprasza na zajęcia dla opiekunów faktycznych uczestników Projektu “Usługi społeczne w gminie Strumień”. Zajęcia odbędą się w najbliższy poniedziałek tj. 20.12.2021r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18. Zajęcia, których tematyka będzie poruszać się w obszarze aktywizowania podopiecznych, a także implementacji nowych rozwiązań w zakresie dotyczącym sprawowania opieki i pielęgnacji będą prowadzone przez Panią Annę Urbaś – dyplomowaną pielęgniarkę z wieloletnim doświadczeniem. 

Serdecznie zapraszamy!

Wszelkie informacja można uzyskać w Biurze Projektu, a także pod numerami telefonów:

33 8571461, 798731283