Unieważnienie postepowania w zakresie części VI zamówienia dot. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Unieważnienie postepowania w zakresie części VI zamówienia

Zamawiający unieważnia postepowanie dot. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych upublicznione dnia 18.06.2021 r. na stronie zamawiającego: https://mops.strumien.pl/ oraz przesłane do Wykonawców w sposób: e-mail w dniu 18.06.2021 r. na podstawie art.255 ust. 3 w zw. z art. 255 ust.7 ustawy Pzp.

unieważnienie postępowania cz. VI