Unieważnienie czynności z wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części I zamówienia dot. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

  • Unieważnienie czynności z wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części I zamówienia
  • Powtórzenie czynności z badania ofert
  • Unieważnienie postepowania w zakresie części I zamówienia

Zamawiający unieważnia czynność z wyboru najkorzystniejszej oferty dot. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych upublicznione dnia 18.06.2021

powtórzenie czynnnosci, uniewaznienie postepowania w zakresie czesci I