Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług opiekuńczych na rok 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Więcej informacji na stronie www.strumien.bip.net.pl