Uroczysta inauguracja Klubów Seniora w gminie Strumień

Uroczysta inauguracja Klubów Seniora w gminie Strumień

31 maja to wyjątkowy dzień w tegorocznym kalendarzu gminy Strumień. Tego dnia w Sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu uroczyście zainaugurowano działalność gminnych Klubów Seniora.

Kluby mają swoje siedziby w Bąkowie, Drogomyślu, Pruchnej i Strumieniu. a ich działalność skierowana jest dla mieszkańców gminy: kobiet 60+ i mężczyzn 65+.  Już początkiem czerwca odbędą się pierwsze zajęcia. Z atrakcyjnej oferty przygotowanej specjalnie dla seniorów będą mogły skorzystać osoby, które w czasie naboru trwającego od 1 kwietnia do 27 maja zadeklarowały chęć uczestnictwa. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z harmonogramem 2 razy w tygodniu w każdej z wyżej wymienionych miejscowości.

W ofercie Klubów znajdą się zajęcia organizowane przez animatora dla seniorów, porady psychologiczne, porady prawne, porady dietetyczne, edukacja prozdrowotna, aktywizacja fizyczna,  działania edukacyjne m.in. aktywizacja cyfrowa seniorów. Ponadto członkowie skorzystają z wyjazdów rekreacyjno – kulturalnych. 

– Kluby Seniora to kolejna po Ogólnopolskiej Karcie Seniora inicjatywa skierowana dla osób starszych w naszej gminie. Harmonogramy zajęć w poszczególnych miejscowościach wyglądają naprawdę ciekawie i dostosowane są do potrzeb seniorów. Spotkania w Klubach oprócz integracji mają za zadanie pomagać i motywować do bycia aktywnym. Cieszę się, że dzięki pozyskanym środkom możemy wesprzeć naszych mieszkańców i zwiększyć ich udział w aktywnych formach spędzania czasu wolnego – mówi Burmistrz Strumienia Anna Grygierek.

W tym niecodziennym wydarzeniu wzięli udział m.in. Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Burmistrz Strumienia Anna Grygierek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu Czesław Greń, Kierownik MOPS Mariola Florek, Dyrektor MGOK Bogusław Żydek, Koordynatorka ze strony partnera projektu Anna Stankiewicz, Animatorka Klubu Agnieszka Gorgól. Zebranych gości powitała Danuta Kozieł Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będąca kierownikiem Klubu Seniora.

Ponadto podczas uroczystej inauguracji seniorzy mogli poznać opiekunki klubu Panią Alicję Przemyk i Panią Paulinę Figurę.

Utworzenie Klubów Seniora możliwe było dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu „Usługi społeczne w Gminie Strumień” Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.