Rusza nabór do Klubów Seniora!

Rusza nabór do Klubów Seniora!

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu „Usługi społeczne w
gminie Strumień” Osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i
efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs, utworzone
zostaną Kluby Seniora, które będą działały w czterech lokalizacjach na terenie gminy – w
miejscowościach: Strumień (główna siedziba Klubu), Pruchna, Drogomyśl
i Bąków.
Działania Klubu Seniora skierowane są do 50 osób w wieku: 60+ kobiety i 65+ mężczyźni, którzy
są mieszkańcami gminy Strumień oraz są osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu z uwagi na niepełnosprawność lub stan zdrowia.
Planowane rozpoczęcie działalności Klubu Seniora już w maju 2021 roku!
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w każdej z wyżej wymienionych miejscowości. Seniorzy
uczęszczający do Klubu będą mogli skorzystać z poniższej oferty:
a. Zajęcia organizowane przez animatora/opiekuna dla Seniorów – np. przedstawienia
kulturalne i środowiskowe, działalność edukacyjna, kulturalna i rekreacyjna, spotkania
okolicznościowe, koła zainteresowań;
b. Porady psychologiczne – porady indywidualne oraz zajęcia grupowe, świadczone według
potrzeb seniorów, zakres tematyczny obejmie m.in. radzenie sobie ze stresem, motywację do
zmiany zachowań zdrowotnych i żywieniowych (redukcja masy ciała, rezygnacja z palenia
tytoniu, ograniczenie alkoholu, itp.), problemów indywidualnych wynikających z okoliczności,
wydarzeń, problemów z własnymi nałogami, lękami, nastrojem, relacji rodzinnych, stanów
depresyjnych;
c. Porady prawne – udzielanie porad m.in. z zakresu: spraw spadkowych, mieszkaniowych,
komorniczych, rodzinnych, spraw ZUS, odszkodowań, zagrożeń dotyczących seniorów np.
oszustwa;
d. Porady dietetyczne/edukacja prozdrowotna – porady indywidualne bądź grupowe zgodnie z
potrzebami seniorów, np.: rozpisanie indywidualnego jadłospisu, monitorowanie masy ciała,
zachęcanie do poprawy nawyków żywieniowych w kontekście czynników ryzyka chorób, które
posiada senior, udzielenie porad i konsultacji dietetycznych według potrzeb bieżących seniorów,
prowadzenie spotkań z zakresu edukacji prozdrowotnej.
e. Aktywizacja fizyczna – prowadzenie zajęć z aktywności fizycznej np. nordic walking, aerobik,
gimnastyka, itp. Wszystkie zajęcia dostosowane do potrzeb seniorów.

f. Działania edukacyjne (np. aktywizacja cyfrowa seniorów) – zajęcia z zakresu obsługi
komputera, Internetu, smartfonu, tableta.
g. Organizowanie wyjść rekreacyjno-kulturalnych – 1 wyjście na miesiąc, np. na basen, do kina
lub teatru.
Od uczestników Klubu Seniora pobierane będą symboliczne opłaty w wysokości 10 zł
miesięcznie.
Zapisu do Klubu dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy do projektu. Po zakwalifikowaniu
się do Klubu Seniora – z każdym uczestnikiem Klubu zostanie wypełniony kwestionariusz w celu
dostosowania oferty Klubu Seniora do indywidualnych potrzeb uczestnika.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się już od 6 kwietnia 2021 r. w biurze projektu
mieszczącym się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu ul. 1 Maja 18, 43-246
Strumień
Wszelkie informacje uzyskać można telefonicznie pod nr tel. 33 857-14-61 lub w siedzibie MOPS-
u w godzinach urzędowania pon., wt., czw. 7.00-15.00, śr. 7.00-16.00, pt. 7.00-14.00.

Serdecznie zapraszamy osoby chętne do skorzystania ze wsparcia w projekcie