Punkty konsultacyjne

Prawnik dyżuruje w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 15:oo do 17:oo.

Psycholog dyżuruje w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 od godziny 15:3o do 19:3o w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca.

Punkt Konsultacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strumieniu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest czynny w Urzędzie Miejskim w Strumieniu (parter, pok. nr 3) w każdy pierwszy i drugi poniedziałek i czwartek miesiąca w od godz. 16:00 do 18:00.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strumieniu ds. uzależnień jest czynny w Urzędzie Miejskim w Strumieniu (I piętro, pok. nr 8) w każdy czwartek w godz. od 7:3o do 9:3o.

Punkt Informacyjno – Konsultacyjny ds. narkomanii i innych uzależnień jest czynny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca w godzinach od 15:oo do 17:oo, tel. 33 8571 460.