Archiwum kategorii: Informacja

Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 27 lipca 2022 r. tj. środa od godz. 9:00 – 14:00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

Czytaj dalej Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

40 zł” za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – WAŻNE ZMIANY!

40 zł” za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – WAŻNE ZMIANY!

                Z dniem 1 lipca 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r.
o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 poz. 1383), w związku
z tym wnioskodawcy powinni zwrócić uwagę na następujące informacje:

 – Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Czytaj dalej 40 zł” za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – WAŻNE ZMIANY!

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy z powodu tych działań przybyli na terytorium Polski, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej niż za okres 120 dni.

Czytaj dalej Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Bezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy i osób im pomagających

Bezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy i osób im pomagających. HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl zaprasza do korzystania z pomocy.

Osoby uciekające przed wojną w Ukrainie oraz osoby im pomagające – np. wolontariusze i osoby goszczące uchodźców – mogą liczyć na bezpłatną pomoc. Portal GrupaWsparcia.pl wraz z Fundacją ADRA Polska i Polskim Towarzystwem Logoterapii i Noo-Psychosomatyki (PTLiNPS) uruchomił HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl – platformę z całodobowym czatem oraz telefonem wsparcia, na których można uzyskać wsparcie psychologiczne i informacyjne. Pomoc dostępna jest w języku ukraińskim, polskim i angielskim.

W serwisie HelpUkraine.GrupaWsparcia.pl można uzyskać następującą pomoc:

  • Pierwszą pomoc psychologiczną

  • Wsparcie psychospołeczne

  • Podstawowe porady dotyczące sytuacji prawnej dla osób lub rodzin

  • Informacje dotyczące bezpiecznego zakwaterowania

Czytaj dalej Bezpłatna pomoc psychologiczna i informacyjna dla uchodźców z Ukrainy i osób im pomagających

Spotkanie z ambasadorem zdrowego i aktywnego stylu życia „Głosu Seniora” Markiem Pilchem

Urząd Miejski w Strumieniu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu serdecznie zapraszają na spotkanie z ambasadorem zdrowego i aktywnego stylu życia
„Głosu Seniora” Markiem Pilchem, dnia 9 czerwca 2022 r. o godzinie 11:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Strumieniu.

Czytaj dalej Spotkanie z ambasadorem zdrowego i aktywnego stylu życia „Głosu Seniora” Markiem Pilchem

Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 13 kwietnia 2022 r. tj. środa od godz. 9:00 – 14:00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

Czytaj dalej Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 30 marca 2022 r. tj. środa od godz. 9:00 – 15:30 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

Czytaj dalej Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Informacja na temat wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy

Informujemy, iż dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego jest dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu i tam też musi być złożony. Opracowany on jest w wersji dwujęzycznej. Wniosek może być złożony na rzecz dzieci przez rodziców, przedstawiciela ustawowego, opiekuna tymczasowego ustanowionego przez polski sąd oraz przez osobę sprawującą faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Informujemy jednocześnie, iż wnioski w sprawie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy składane mogą być także u pracowników socjalnych także we filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu znajdujących się w ośrodkach zdrowia w Pruchnej oraz Drogomyślu.

Bardzo ważne: możliwość złożenia wniosku mają tylko te osoby, które przekroczyły bezpośrednio granicę polsko – ukraińską od 24 lutego 2022 r. oraz uzyskały w Urzędzie Gminy Strumień numer PESEL.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego
Oświadczenie po polsku i ukraińsku
Klauzula informacyjna dla uchodźców po polsku
Klauzula informacyjna dla uchodźców po ukraińsku