Wszystkie wpisy, których autorem jest Adam

Zapytanie ofertowe – Kurs „Magazynier z obsługą wózka widłowego”

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

– Kurs „Magazynier z obsługą wózka widłowego” –

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Informacje szczegółowe: Magazynier z obsługą wózka widłowego – zapytanie www

– Kurs Masażu I i II stopnia – zaproszenie do składania ofert

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

– Kurs Masażu I i II stopnia –

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegóły w załączniku: zapytanie ofertowe masaż I i II stopnia

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania – Kurs Masażu I stopnia –

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

– Kurs Masażu I stopnia –

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegóły zamówienia: zapytanie-ofertowe-masaz-i-stopnia

Wycieczka do Wieliczki!

W dniu 24.10.2016 r.  uczestnicy  projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wraz z rodzinami wyjechali na wycieczkę edukacyjno- integracyjną do Kopalni Soli „Wieliczka” oraz Krakowa. Celem wyjazdu była wspólna integracja, aktywna forma spędzenia czasu wolnego oraz otwarcie się na innych ludzi.

Czytaj dalej Wycieczka do Wieliczki!

Zaproszenie do złożenia oferty – Kurs Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)–

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

– Kurs Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)–

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegóły w załączniku zapytanie-spawanie-mag

Zaproszenie do złożenia oferty w sprawie realizacji zadania: Kurs Prawo Jazdy kat. C

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

– Kurs Prawo Jazdy kat. C –

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

zapytanie-prawo-jazdy-kat-c

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania: “Kurs komputerowy z obsługą Internetu…”

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

Kurs komputerowy z obsługą Internetu, połączony z kursem kasy fiskalnej oraz profesjonalną obsługą klienta

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegóły w załączniku: zapytanie kasa fiskalna

Life coaching! Zaproszenie do udziału

W life coachingu zajmujemy się życiem osobistym, a więc można pracować nad: związkami, finansami, rodziną, zdrowiem, karierą itp. W coachingu nikt nie powie ci co masz robić, ale sprawi, że znajdziesz tę odpowiedź w sobie samym. Poznasz swoje zasoby, których nie dostrzegałeś, zaczniesz się rozwijać, przekuwać marzenia w cele, by następnie je osiągnąć. Coaching prowadzi certyfikowany coach ICF Szczepan Spis.

KORZYŚCI Z LIFE COACHINGU

 •  nabycie umiejętności trafnego definiowania celów i ścieżek ich realizacji
 •  określenie głównego celu swojego życia i towarzyszących mu wartości
 •  doświadczanie pozytywnych przeżyć związanych z dokonywaniem trafnych wyborów oraz ukierunkowanym rozwojem osobistym
 •  świadomość własnych decyzji w kreowaniu własnej kariery, życia rodzinnego i osobistego
 •  poprawa relacje z innymi osobami
 •  przekraczanie granic przy wykorzystaniu swojego pełnego potencjału
 •  przeżywanie życia w najlepszy dla siebie sposób

Zgłoszenia przyjmowane są w budynku MOPS Strumień a także telefonicznie (33 8571 461) oraz mailowo: mops@um.strumien.pl

Diagnoza potrzeb w Gminie Strumień. Utworzenie Centrum Integracji Społecznej.

Gmina Strumień planuje przystąpić do realizacji projektu partnerskiego, którego celem będzie utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Gminie Strumień. Projekt ma obejmować kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W związku z powyższym, zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie.

W ramach działania planuje się zorganizowanie wsparcia m.in. w formie:

 • Kursów i szkoleń zawodowych,
 • Staży,
 • Poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy,
 • Specjalistycznego poradnictwa o charakterze prawnym, rodzinnym i psychologicznym;
 • Rozwoju umiejętności i kompetencji miękkich,
 • Usług wspierających osoby z niepełnosprawnością, w tym koszty zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej;
 • Organizowanie i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych,
 • Skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych,
 • Certyfikowanych kursów i szkoleń w formie uzupełniającej edukację

Dodatkowo w ramach Centrum Integracji Społecznej planuje się utworzenie warsztatów w formie np.: remontowo – gospodarczego, utrzymania porządku i terenów zielonych, opiekuńczo – pielęgnacyjnego(dla osób z wykształceniem min. średnim), gastronomiczno – cateringowego, pralni ekologicznej, utrzymania terenów zielonych oraz czystości i porządku na obiektach mieszkalnych, usług krawieckich.

Uczestnicy działań prowadzonych w ramach Centrum Integracji Społecznej będą otrzymywać świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strumieniu! Zgłaszanie potrzeb w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej możliwe jest bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu, a także mailowo oraz telefonicznie.

Miejski Ośrodek Pomocy w Strumieniu Ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień

Godziny otwarcia Ośrodka: poniedziałek – czwartek 7.00 – 15.00, środa 7.00 – 16.00, piątek 7.00 – 14.00

Mail: mops@um.strumien.pl

Telefon: 33 85714614 , 33 8571462

 

Zapytanie cenowe dotyczące realizacji kursu Prawo Jazdy kat. B

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

– Kurs Prawo Jazdy kat. B –

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

Osoby zainteresowane realizacją ww. kursu prosimy o kontakt z koordynatorem Projektu.