Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części III zamówienia Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części III zamówienia
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

Czytaj dalej Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części III zamówienia Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

Chroń siebie i swoich bliskich. Zaszczep się przeciwko COVID-19

Punkt szczepień w Bąkowie działa już prawie dwa miesiące. Na pacjentów w Bąkowie czeka wyspecjalizowana kadra medyczna, atutem są krótkie terminy oczekiwania, dogodne godziny dla pracujących, a także możliwość zaszczepienia w weekendy. O ilości przyjmowanych pacjentów decyduje ilość i harmonogram dostarczonych szczepionek. Szczepieni są dorośli i młodzież od 16 roku życia.

Punkt znajduje się w sali OSP Bąków przy ulicy Żniwnej 12.  Wizyty można rezerwować zarówno online, jak i telefonicznie dzwoniąc na bezpośredni numer telefonu 798 554 323.

Czytaj dalej Chroń siebie i swoich bliskich. Zaszczep się przeciwko COVID-19

Ogłoszenie

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 21 lipca 2021 r. tj. środa od godz. 10:00 – 16:00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

Czytaj dalej Ogłoszenie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych.

ZESTAWIENIE Z OTWARCIA OFERT

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich.

Czytaj dalej Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

Unieważnienie postepowania w zakresie części VI zamówienia dot. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Unieważnienie postepowania w zakresie części VI zamówienia

Zamawiający unieważnia postepowanie dot. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych upublicznione dnia 18.06.2021 r. na stronie zamawiającego: http://mops.strumien.pl/ oraz przesłane do Wykonawców w sposób: e-mail w dniu 18.06.2021 r. na podstawie art.255 ust. 3 w zw. z art. 255 ust.7 ustawy Pzp.

Czytaj dalej Unieważnienie postepowania w zakresie części VI zamówienia dot. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Unieważnienie czynności z wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części I zamówienia dot. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

  • Unieważnienie czynności z wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części I zamówienia
  • Powtórzenie czynności z badania ofert
  • Unieważnienie postepowania w zakresie części I zamówienia

Czytaj dalej Unieważnienie czynności z wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części I zamówienia dot. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych