Rusza nabór do Klubów Seniora!

Rusza nabór do Klubów Seniora!

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu „Usługi społeczne w
gminie Strumień” Osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i
efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs, utworzone
zostaną Kluby Seniora, które będą działały w czterech lokalizacjach na terenie gminy – w
miejscowościach: Strumień (główna siedziba Klubu), Pruchna, Drogomyśl
i Bąków.
Działania Klubu Seniora skierowane są do 50 osób w wieku: 60+ kobiety i 65+ mężczyźni, którzy
są mieszkańcami gminy Strumień oraz są osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu z uwagi na niepełnosprawność lub stan zdrowia.
Planowane rozpoczęcie działalności Klubu Seniora już w maju 2021 roku! Czytaj dalej Rusza nabór do Klubów Seniora!

Ogłoszenie

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 24 marca 2021 r. tj. środa od godz. 10:00 – 15:30 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

Czytaj dalej Ogłoszenie

Informacja na temat projektu pt.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Skoczowie”

Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr Gruszczyk Sp. z o.o., ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24, 43-430 Skoczów w terminie 01.11.2020r. – 30.04.2022r. realizuje projekt pt.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Skoczowie” w skrócie DDOM (nr RPSL.09.02.06-24-0616/19) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Czytaj dalej Informacja na temat projektu pt.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Skoczowie”

Projekt „Usługi społeczne w Gminie Strumień”

Banner z projektu

PROJEKT: „Usługi społeczne w Gminie Strumień” NR: WND – RPSL.09.02.05-24-01AA/20-002

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień ”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs, a okres jego realizacji trwa od 01.03.2021 r. do 31.08.2022 r.

Czytaj dalej Projekt „Usługi społeczne w Gminie Strumień”

PROJEKT „LEPSZY TY” – realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej BYĆ RAZEM w Cieszynie oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Zapraszamy do udziału:

  • osoby w wieku 18 do 55 lat, z terenu powiatu cieszyńskiego:
  • osoby niepełnosprawne z orzeczeniem
  • bezrobotne zarejestrowane w PUP lub osoby bierne zawodowo
  • korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
  • korzystające z PO PŻ

Czytaj dalej PROJEKT „LEPSZY TY” – realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej BYĆ RAZEM w Cieszynie oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Ogłoszenie

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 3 luty 2021 r. tj. środa od godz. 10:00 – 15:30 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

Czytaj dalej Ogłoszenie

Program Wspieraj Seniora

Gmina Strumień przystąpiła do programu “Wspieraj Seniora” – program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora (osoby powyżej 70-tego roku życia), by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii ze względu na ich bezpieczeństwo.

Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu.

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu informuję, że od lutego 2021 r. można składać w formie elektronicznej wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2021/2022. Wnioski w formie tradycyjnej przyjmowane będą od kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 20 stycznia 2021 r. tj. środa od godz. 10:00 – 15:30 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

Czytaj dalej Ogłoszenie