Zapytanie ofertowe – Zapewnienie posiłku dla 15 uczestników projektu „Usługi społeczne w Gminie Strumień”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu jako realizator projektu „Usługi społeczne w Gminie Strumień” zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego:

Zapewnienie posiłku dla 15 uczestników projektu „Usługi społeczne w Gminie Strumień”.

 

Czytaj dalej Zapytanie ofertowe – Zapewnienie posiłku dla 15 uczestników projektu „Usługi społeczne w Gminie Strumień”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  na  usługi pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  na  usługi pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich.

 

Czytaj dalej Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  na  usługi pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

Zapytanie ofertowe – Nabór na Opiekuna w Klubie Seniora

Nabór na Opiekuna w Klubie Seniora w ramach realizowanego projektu „Usługi społeczne w Gminie Strumień” w wymiarze 48 godzin miesięcznie.

 

 

Wymagania niezbędne wobec kandydata:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie;
 2. Min. 2 letnie doświadczenie w pracy z osobami niesamodzielnymi/niepełnosprawnymi;
 3. Znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych;
 4. Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 5. Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku

Czytaj dalej Zapytanie ofertowe – Nabór na Opiekuna w Klubie Seniora

Zapytanie ofertowe – Zapewnienie posiłku wraz z dowozem do miejsca zamieszkania dla 15 uczestników projektu „Usługi społeczne w Gminie Strumień”.

Zapytanie ofertowe – Zapewnienie posiłku wraz z dowozem do miejsca zamieszkania dla 15 uczestników projektu „Usługi społeczne w Gminie Strumień”.

 

 

Załącznik nr 3 oświadczenie Wykonawcy Strumień

Załącznik nr 2 – formularz ofertowy Strumien

Załącznik nr 4 RODO Strumien

Zapytanie ofertowe Catering (002)

Rusza nabór do Klubów Seniora!

Rusza nabór do Klubów Seniora!

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach projektu „Usługi społeczne w
gminie Strumień” Osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i
efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs, utworzone
zostaną Kluby Seniora, które będą działały w czterech lokalizacjach na terenie gminy – w
miejscowościach: Strumień (główna siedziba Klubu), Pruchna, Drogomyśl
i Bąków.
Działania Klubu Seniora skierowane są do 50 osób w wieku: 60+ kobiety i 65+ mężczyźni, którzy
są mieszkańcami gminy Strumień oraz są osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu z uwagi na niepełnosprawność lub stan zdrowia.
Planowane rozpoczęcie działalności Klubu Seniora już w maju 2021 roku! Czytaj dalej Rusza nabór do Klubów Seniora!

Ogłoszenie

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 24 marca 2021 r. tj. środa od godz. 10:00 – 15:30 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

Czytaj dalej Ogłoszenie

Informacja na temat projektu pt.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Skoczowie”

Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piotr Gruszczyk Sp. z o.o., ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 24, 43-430 Skoczów w terminie 01.11.2020r. – 30.04.2022r. realizuje projekt pt.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Skoczowie” w skrócie DDOM (nr RPSL.09.02.06-24-0616/19) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Czytaj dalej Informacja na temat projektu pt.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Skoczowie”

Projekt „Usługi społeczne w Gminie Strumień”

Banner z projektu

PROJEKT: „Usługi społeczne w Gminie Strumień” NR: WND – RPSL.09.02.05-24-01AA/20-002

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień ”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs, a okres jego realizacji trwa od 01.03.2021 r. do 31.08.2022 r.

Czytaj dalej Projekt „Usługi społeczne w Gminie Strumień”

PROJEKT „LEPSZY TY” – realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej BYĆ RAZEM w Cieszynie oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Zapraszamy do udziału:

 • osoby w wieku 18 do 55 lat, z terenu powiatu cieszyńskiego:
 • osoby niepełnosprawne z orzeczeniem
 • bezrobotne zarejestrowane w PUP lub osoby bierne zawodowo
 • korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
 • korzystające z PO PŻ

Czytaj dalej PROJEKT „LEPSZY TY” – realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej BYĆ RAZEM w Cieszynie oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Ogłoszenie

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 3 luty 2021 r. tj. środa od godz. 10:00 – 15:30 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

Czytaj dalej Ogłoszenie