Unieważnienie czynności z wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części I zamówienia dot. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

  • Unieważnienie czynności z wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części I zamówienia
  • Powtórzenie czynności z badania ofert
  • Unieważnienie postepowania w zakresie części I zamówienia

Czytaj dalej Unieważnienie czynności z wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części I zamówienia dot. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pt. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy PzP ): pt. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Czytaj dalej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pt. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Gmina Strumień – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj dalej Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację usługi w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Tabela projekt

Wydłużenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Wydłużenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych.

Czytaj dalej Wydłużenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Nabór na osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie zajęć komputerowych w Klubie Seniora w ramach realizowanego projektu „Usługi społeczne w Gminie Strumień”.

Nabór na osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie zajęć komputerowych w Klubie Seniora w ramach realizowanego projektu „Usługi społeczne w Gminie Strumień”.

Czytaj dalej Nabór na osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie zajęć komputerowych w Klubie Seniora w ramach realizowanego projektu „Usługi społeczne w Gminie Strumień”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Czytaj dalej Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części VIII zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części VIII zamówienia
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy PzP ): pt.” „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

Czytaj dalej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części VIII zamówienia