Ogłoszenie – Ostatnie wydanie żywności w roku 2021

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 13 października 2021 r. tj. środa od godz. 10:00 – 16:00 – Ostatnie wydanie żywności w roku 2021 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

Czytaj dalej Ogłoszenie – Ostatnie wydanie żywności w roku 2021

Dyżury pracowników dla uczestników Klubu Seniora i osób zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu uprzejmie informuje, że w dniu 05.10.2021r. (tj. wtorek) a także w dniu 21.10.2021r. (tj. czwartek) odbędą się dyżury pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację Projektu „Usługi społeczne w gminie Strumień”. Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem jakiejkolwiek formy pomocy prosimy o kontakt z pracownikami projektu:
 

Czytaj dalej Dyżury pracowników dla uczestników Klubu Seniora i osób zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie!

Ogłoszenie

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 23 września 2021 r. tj. czwartek od godz. 10:00 – 16:00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

Czytaj dalej Ogłoszenie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zamówienia pt. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy PzP ): pt. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Czytaj dalej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zamówienia pt. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Dyżur pracowników socjalnych dla uczestników Projektu!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu uprzejmie informuje, że w dniu 13.09.2021r. (tj. poniedziałek) a także w dniu 28.09.2021r. (tj. wtorek) odbędą się dyżury pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację Projektu „Usługi społeczne w gminie Strumień”. Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem jakiejkolwiek formy pomocy prosimy o kontakt z pracownikami projektu:

 

Krzysztof Nowakowski

Adam Rogulski

Pod numerem telefonu 33 8571 461, 798 731 283 mailowo: mops@um.strumien.pl

Zachęcamy również do wizyty w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu przy ulicy 1 Maja 18 w godzinach od 12.00 – 14.00. Jednocześnie informuję, że kontakt z pracownikami Projektu jest możliwy w każdym innym, wcześniej ustalonym terminie, a także w każdej innej formie!

Zestawienie ofert – dot. pn. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu działając zgodnie z art. 222 ust.5 ustawy z dnia  11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 2019 z późn.zm) zawiadamia o ofertach złożonych w dniu 06-07-2021 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  podstawowym bez negocjacji pn. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich Otwarcie ofert nastąpiło o godzinie: 10:30

Czytaj dalej Zestawienie ofert – dot. pn. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

Informacja o kwotach przeznaczonych na realizację usług w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  podstawowym bez negocjacji pn „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Informacja o kwotach przeznaczonych na realizację usług w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  podstawowym bez negocjacji pn „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych.

Czytaj dalej Informacja o kwotach przeznaczonych na realizację usług w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  podstawowym bez negocjacji pn „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „ Usługi społeczne w Gminie Strumień” dofinansowanego ze źródeł programu RPO WŚ na lata 2014-2020,w ramach Osi Priorytetowej: 9 Włączenie społeczne Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych- konkurs

Czytaj dalej Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

VIII Międzynarodowe Senioralia w Krakowie

Szanowni Państwo,

W tym roku już po raz ósmy Stowarzyszenie MANKO-Głos Seniora, Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa VIII Międzynarodowe Senioralia w Krakowie, które odbędą się 15-16 września w Urzędzie Miasta Krakowa oraz Parku Jordana.

VIII Międzynarodowe Senioralia w Krakowie to wydarzenie, które odbywa się corocznie i gromadzi dużą liczbę uczestników (w 2019 r. było to 2500 osób z 60 miast, w 2020 r. dzięki formule hybrydowej dotarliśmy do ponad 500 tys. Seniorów). Na wydarzenie zapraszamy członków rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji seniorskich, instytucji publicznych, społecznych i prywatnych oraz przedstawicieli miast partnerskich i władz samorządowych z całej Polski.

Czytaj dalej VIII Międzynarodowe Senioralia w Krakowie