Program Wspieraj Seniora

Gmina Strumień przystąpiła do programu “Wspieraj Seniora” – program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora (osoby powyżej 70-tego roku życia), by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii ze względu na ich bezpieczeństwo.

Realizatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu.

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu informuję, że od lutego 2021 r. można składać w formie elektronicznej wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2021/2022. Wnioski w formie tradycyjnej przyjmowane będą od kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 20 stycznia 2021 r. tj. środa od godz. 10:00 – 15:30 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

Czytaj dalej Ogłoszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług opiekuńczych w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Więcej informacji na stronie www.strumien.bip.net.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług polegających na zapewnieniu tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Strumień na rok 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług polegających na zapewnieniu tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Strumień w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Więcej informacji na stronie www.strumien.bip.net.pl

Zainaugurowano Kartę Seniora w gminie Strumień

Gmina Strumień przystąpiła do programu „Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora” podpisując porozumienie o partnerstwie ze Stowarzyszeniem MANKO z Krakowa, wydawcą magazynu „Głos Seniora”. Oznacza to, że każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 60 lat będzie mógł ubiegać się o wydanie bezpłatnej karty upoważniającej do korzystania ze zniżek i licznych promocji oferowanych przez partnerów w całej Polsce.

Czytaj dalej Zainaugurowano Kartę Seniora w gminie Strumień

Przedsiębiorco! Zostań Partnerem Ogólnopolskiej Karty Seniora

Program „Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora” to istotny element kształtującej się polityki senioralnej tworzonej przez naszą gminę. Stanowi jedno z działań jakie gmina podejmuje i zamierza rozwijać na rzecz seniorów.

W związku z przystąpieniem do Programu, Burmistrz Strumienia zaprasza lokalnych przedsiębiorców i instytucje do dołączenia do grona Partnerów Programu. Celem jest stworzenie bogatej lokalnej oferty z ulgami i zniżkami, do których będzie uprawniała Karta Seniora.

Czytaj dalej Przedsiębiorco! Zostań Partnerem Ogólnopolskiej Karty Seniora