Ogłoszenie

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 23 września 2021 r. tj. czwartek od godz. 10:00 – 16:00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

Czytaj dalej Ogłoszenie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zamówienia pt. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy PzP ): pt. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Czytaj dalej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zamówienia pt. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Zestawienie ofert – dot. pn. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu działając zgodnie z art. 222 ust.5 ustawy z dnia  11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 2019 z późn.zm) zawiadamia o ofertach złożonych w dniu 06-07-2021 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  podstawowym bez negocjacji pn. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich Otwarcie ofert nastąpiło o godzinie: 10:30

Czytaj dalej Zestawienie ofert – dot. pn. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

Informacja o kwotach przeznaczonych na realizację usług w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  podstawowym bez negocjacji pn „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Informacja o kwotach przeznaczonych na realizację usług w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  podstawowym bez negocjacji pn „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych.

Czytaj dalej Informacja o kwotach przeznaczonych na realizację usług w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  podstawowym bez negocjacji pn „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „ Usługi społeczne w Gminie Strumień” dofinansowanego ze źródeł programu RPO WŚ na lata 2014-2020,w ramach Osi Priorytetowej: 9 Włączenie społeczne Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych- konkurs

Czytaj dalej Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

VIII Międzynarodowe Senioralia w Krakowie

Szanowni Państwo,

W tym roku już po raz ósmy Stowarzyszenie MANKO-Głos Seniora, Międzynarodowy Instytut Rozwoju Społecznego wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa VIII Międzynarodowe Senioralia w Krakowie, które odbędą się 15-16 września w Urzędzie Miasta Krakowa oraz Parku Jordana.

VIII Międzynarodowe Senioralia w Krakowie to wydarzenie, które odbywa się corocznie i gromadzi dużą liczbę uczestników (w 2019 r. było to 2500 osób z 60 miast, w 2020 r. dzięki formule hybrydowej dotarliśmy do ponad 500 tys. Seniorów). Na wydarzenie zapraszamy członków rad seniorów, uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji seniorskich, instytucji publicznych, społecznych i prywatnych oraz przedstawicieli miast partnerskich i władz samorządowych z całej Polski.

Czytaj dalej VIII Międzynarodowe Senioralia w Krakowie

Dyżur pracowników socjalnych dla uczestników Projektu!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu uprzejmie informuje, że w dniu 12.08.2021r. (tj. czwartek) a także w dniu 31.08.2021r. odbędą się dyżury pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację Projektu „Usługi społeczne w gminie Strumień”. Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem jakiejkolwiek formy pomocy prosimy o kontakt z pracownikami projektu:

Czytaj dalej Dyżur pracowników socjalnych dla uczestników Projektu!

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części III zamówienia Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części III zamówienia
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

Czytaj dalej Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części III zamówienia Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

Dyżur pracowników socjalnych dla uczestników Projektu!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu uprzejmie informuje, że w dniu 23.07.2021r. (tj. piątek) odbędzie się dyżur pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację Projektu „Usługi społeczne w gminie Strumień”. Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem jakiejkolwiek formy pomocy prosimy o kontakt z pracownikami projektu:

Czytaj dalej Dyżur pracowników socjalnych dla uczestników Projektu!